art,  نقاشی

آشنایی با نقاشان معاصر جهان: آبرام افیموویچ آرخیپوف

آبرام افیموویچ آرخیپوف  Abram Arkhipov
(۱۸۶۲ – ۱۹۳۰)

نقاش و مجسمه‌ساز واقع‌گرای روسی.

تم عمده آثار:
– زندگی زنان روسیه
– واقعیت های تلخ روزمره
– زنان روستایی با پوشش های سنتی
– زندگی در سواحل دریای سفید از مردم عادی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *