art,  نقاشی

برگزاری کارگاه تحلیل نقاشی در موسسه بهاران خرد و اندیشه

شرح درس کارگاه تحلیل نقاشی (موسسه بهاران خرد و اندیشه)

تحلیل نقاشی و هنرهای تجسمی، یکی از نیازمندی‌های فراموش شده آموزشی است که متاسفانه در مراکز آکادمیک ایران نیز بدان توجه وافی و کافی نشده و نمی‌شود. شاید عنوان‌های درسی نزدیکی در فهرست مواد درسی دانشگاهی گنجانده شده باشد، اما بررسی و تحقیق از روند آموزش و یادگیری آن در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حتی موسسات آموزشی آزاد هنر، نشان از وجود کاستی جدی است که دانشجویان و هنرمندان عرصه نقاشی را قانع و راضی نمی‌کند.

 

  •  عنوان درس: کارگاه تحلیل نقاشی
  •  موضوع درس: تحلیل آثار منتخب نقاشی (مبتنی بر سبک‌ها و مکاتب)
  •  تعداد دوره‌ها: ۳ دوره

دوره اول: از رنسانس اولیه تا منریسم

دوره دوم: از باروک تا رئالیسم

دوره سوم: از امپرسیونیسم تاکنون

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *