ثبت نام کلاس‌های آموزشی

۱. درباره‌ی کارگاه تحلیل نقاشی

۲. درباره‌ی ‌درس‌گفتار فلسفه هنر

۳. درباره‌ی درس‌گفتار نظریه‌های هنر در قرن بیستم

۴. درباره‌ی کارگاه نقد و تحلیل عکس

۵. درباره‌ی کارگاه نقد و تحلیل فیلم

۶. درباره‌ی کارگاه آموزش زبان بصری و زیبایی‌شناسی سینما

۷. درباره‌ی درس‌گفتار نظریه‌های سینمایی

۸. درباره‌ی کارگاه هنر مفهومی

۹. درباره‌ی کارگاه ایده‌یابی در عکاسی مفهومی

۱۰. درباره‌ی کارگاه نگارش متون تخصصی هنر

فرم ثبت نام کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی

  • ۰ ریال