کارگاه تحلیل نقاشی

 

 

 

 

 

• دوره‌ی کارگاه تحلیل نقاشی
مدرس: شهرام زعفرانلو

• اهداف دوره:

۱. آموزش شیوه‌ها‌ی تجزیه و تحلیل نقاشی
۲. آموزش تاریخ و سبک‌ها و نحله‌های هنر نقاشی
۳. آشنایی با هنرمندان بزرگ و تاثیرگذار هنر نقاشی
۴. یادگیری رویکرد تحلیلی و انتقادی به آثار هنرهای تجسمی
۵. آگاهی از تاثیر و تاثرات فرهنگی و اجتماعی زندگی نقاشان بر آثار آنان
۶. کمک به آفرینش آثار هنری ارزشمند
۷. توانایی در تبدیل ایده‌های انتزاعی به آثاری تجسمی (نقاشی)
۸. توانایی در نوشتن تحلیلی در خصوص آثار نقاشی

(مخاطبین: دانشجویان هنر نقاشی – گرافیک – تصویرگری – عکاسی – سینما – طراحی پارچه و لباس – فرش – معماری – مجسمه‌سازی – تولیدات تلویزیونی – ادبیات نمایشی – پژوهش هنر) و کلیه‌ی علاقمندان هنر)

کل دوره: ۴ ترم
هر ترم ۸ جلسه ۲ ساعته