کارگاه نقد و تحلیل عکس

زبان سینما🎬 و عکس📸 در خدمت نقاشی🎨

“زبان تصویر” امر مشترکی میان همه هنرهای بصری و دیداری است. بی‌شک هنر نقاشی، منبع و منشاء این زبان مشترک است. هنرهای تصویری دیگر، مانند عکاسی و سینما با وام گرفتن از این هنر، به منصه ظهور رسیده‌اند، از سویی نباید از تأثیر سینما و عکس بر نقاشان معاصر نیز غافل شد.

هنرمندان نقاش این فرصت و امکان را دارند تا با شناخت دقیق و درست از تأثیر دوسویه‌ی هنر نقاشی و هنر عکاسی و سینما، متواضعانه و با هدف عبور از رکود و تکرار، با نگرش و رویکردی آموزشی، به هنرهای بصری پس از خود توجه کرده و با سعی و تلاش در کشف شیوه‌‌ها و خلاقیت‌های هنری سایر هنرمندان، ایده‌های منحصر به فردی را دریافت و به کار گیرند.
به همین منظور و با هدف تسهیل چنین رویکردی، دو دوره‌ی نقد و تحلیل عکس و شناخت زبان سینما، برنامه‌ریزی و برگزار می‌شود.
در این دوره‌ها، به انواع تلاش‌ها و خلاقیت‌های بصریِ موجود در عکاسی و سینما پرداخته می‌شود.
قطعا بررسی و کالبدشناسی عکس‌های هنری در کنار نقد و تحلیل فیلم‌های سینمایی هنری، راهگشا و مثمرثمر خواهد بود.

⚀دوره‌ها:
📸نقد و تحلیل عکس
۵ جلسه ۲ ساعته

🎞شناخت زبان سینما
۵ جلسه ۲ ساعت