درباره‌ی کارگاه نقد و تحلیل عکس

 

استاد: شهرام زعفرانلو

کل دوره: یک ترم
هر ترم: ۸ جلسه ۲ ساعته

شهریه هر ترم: ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

لینک فرم ثبت‌نام

 

 

  1. مقدماتی از تاریخ عکاسی و زیبایی‌شناسی عکس
  2. مبانی ساختارگرایی
  3. تحلیل نشانه‌شناختی
  4. تحلیل زبان‌شناختی عکس
  5. تحلیل ساختارگرایی عکس
  6. نشانه‌شناسی ساختارگرا
  7. تحلیل پساساختارگرایی عکس
  8. نقد و تحلیل مجموعه‌ای عکس‌های هنری منتخب