نقاشی

💀حضور مرگ در نقاشی💀 – مجموعه‌ی کامل ۱۴۰ نقاشی

مرگ به اشکال مختلف در نقاشی‌ها بازنمایی و یا بازتاب آن نمایان شده است:

 • مرگ تجسم‌یافته به شکل انسانی
 • مرگ متشخص (دارای شخصیتی ویژه)
 • مرگ در قالب انسان یا موجودی مرده یا کشته شده
 • حضور مرگ در قابل خودکشی
 • مرگ و کشتار در صحنه‌ی جنگ و نبرد
 • مرگ حیوانات و طبیعت بی‌جان
 • مرگ دسته‌جمعی بر اثر بیماری
 • اعدام‌های فردی یا دسته‌جمعی
 • مرگ در بستر بیماری
 • اتمسفر و فضای مرگ‌آلود
 • و…

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.