art,  عکس

تعدادی از عکسهایی که در سال ۹۴ گرفتم

همه این تصاویر با مویابل Samsung Galaxy s6 گرفته شده است.
برای دیدن تصاویر در ابعاد بزرگتر کلیک کنید