art,  شعر

🌾موهای سرخ 🌾

🌾🎋🌾
زنی که موهایش را سرخ می‌کند
لایق یاس‌های سبز
واجد ماه‌های سبز
راغب بادهای سبز
حامل آب‌های سبز
ناظر بوهای سبز
راهی کوه‌های سبز

بیا با او برویم
و تماشا کنیم
هم‌آغوشی سرخ و سبز را

 

  • شعر از شهرام زعفرانلو

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.