کلیات

روز معلم یا روز شاگرد؟

🌱🌺🌱روز معلم، بر معلمانم که از کودکی تا به امروز نقش مهمی در شکل‌گیری اندیشه‌هایم داشته‌اند، آن‌ها که در قید حیات نیستند، آن‌ها که همچنان می‌آموزند و آن‌ها که به واسطه‌ی کتاب‌هایشان، شاگردشان بوده‌ام، مبارک‌باد🌱🌱🌺🌱🌱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.